การค้นหาและการวิเคราะห์องค์ประกอบที่ควบคุมกลไกระดับโมเลกุลในกระบวนการหลุดร่วงของผลปาล์มน้ำมัน

Publish Year International Journal 4
2021 exKim Fooyontphanich, exFabienne Morcillo, exThierry Joet, exStephane Dussert, exJulien Serret, exMyriam Collin, exPhilippe Amblard, exSithichoke Tangphatsornruang, inนายพีรภัฏ รุ่งสัทธรรม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ชัชวาล จันทราสุริยารัตน์, รองศาสตราจารย์, exJean-Luc Verdeil, exTimothy J. Tranbarger, "Multi-scale comparative transcriptome analysis reveals key genes and metabolic reprogramming processes associated with oil palm fruit abscission", BMC Plant Biology, ปีที่ 21, ฉบับที่ 1, กุมภาพันธ์ 2021, หน้า 92
2016 exRoongsattham, Peerapat, exMorcillo, Fabienne, exFooyontphanich, Kim, inดร.ชัชวาล จันทราสุริยารัตน์, รองศาสตราจารย์, exTragoonrung, Somvong, exAmblard, Philippe, exCollin, Myriam, exMouille, Gregory, exVerdeil, Jean-Luc, exTranbarger, Timothy J., "Cellular and Pectin Dynamics during Abscission Zone Development and Ripe Fruit Abscission of the Monocot Oil Palm", Frontiers in Plant Science, ปีที่ 7, ฉบับที่ APR2016, เมษายน 2016
2016 exK. Fooyontphanich1, exF. Morcillo, exP. Amblard, exM. Collin, inดร.ชัชวาล จันทราสุริยารัตน์, รองศาสตราจารย์, exJ.-L. Verdeil, exS. Tangphatsornruang, exT.J. Tranbarger, "A phenotypic test for delay of abscission and nonabscission oil palm fruit and validation by abscission marker gene expression analysis", Acta Hortic. 1119. ISHS 2016 XXIX IHC – Proc. Int. Symposia on Abscission Processes in Horticulture and Non?Destructive Assessment of Fruit Attributes, ปีที่ 1119, ฉบับที่ 1, มิถุนายน - กรกฎาคม 2016, หน้า 97-104
2012 exRoongsattham, P, exMorcillo, F, inดร.ชัชวาล จันทราสุริยารัตน์, รองศาสตราจารย์, exPizot, M, exMoussu, S, exJayaweera, D, exCollin, M, exGonzalez-Carranza, ZH, exAmblard, P, exTregear, JW, exTragoonrung, S, exVerdeil, JL, exTranbarger, TJ, "Temporal and spatial expression of polygalacturonase gene family members reveals divergent regulation during fleshy fruit ripening and abscission in the monocot species oil palm", BMC PLANT BIOLOGY, ปีที่ 12, ฉบับที่ -, สิงหาคม 2012
Publish Year National Journal 1
2017 exPichahpuk Uthaipaisanwong, exSuthasinee Somyong, exSithichoke Tangphatsornruang, exThippawan Yoocha, inดร.ชัชวาล จันทราสุริยารัตน์, รองศาสตราจารย์, "Development and Characterization of Simple Sequence Repeats Derived from Mitochondrial Genome of Oil Palm Using Next Generation Sequencing", THAI JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY, ปีที่ 6, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2017, หน้า 288-300
Publish Year International Conference 1
2015 exPichahpuk Uthaipaisanwong, inดร.ชัชวาล จันทราสุริยารัตน์, รองศาสตราจารย์, exSuthasinee Somyong, exSithichoke Angphatsornruang, "Development and Characterization of Simple Sequence Repeats Markers Derived from the Mitochondrial Genome of Oil Palm (Elaeis guineensis)", The 5th Asian Chromosome Colloquium, 29 เมษายน - 1 พฤษภาคม 2015, Bangkok อื่นๆ ประเทศไทย