ผลของรังสีอิเล็กตรอนที่มีต่อประจุบนพื้นผิวของสารพอลิบิวทีลีนเนปทาเลท