การศึกษาหญ้าข้าวนกต้านทานสารบิสไพริแบค-โซเดียมในนาหว่านน้ำตม