การปรับปรุงคุณภาพพลอยเพื่อการเปลี่ยนสีพลอยโทแพซและ ทัวมาลีนด้วยนิวเคลียร์เทคนิค เพื่อการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์พลอย

Publish Year International Conference 1
2013 exPannipa Noithong, inนางพรรณี พักคง, รองศาสตราจารย์, exKittisakchai Naemchanthara , "Color Change of Spodumene Gemstone by Electron Beam Irradiation", International Conference on Applied Physics and Material Applications (ICAPMA2013), 20 - 22 กุมภาพันธ์ 2013, เพชรบุรี ประเทศไทย