การคัดเลือกกลุ่มผลลัพธ์สำหรับปัญหาการรวมผลลัพธ์ของการแบ่งส่วนรูปภาพหลาย ๆ ผลลัพธ์เข้าด้วยกัน

Publish Year International Conference 1
2012 inดร.ผกาเกษ วัตุยา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.นวลวรรณ สุนทรภิษัช, รองศาสตราจารย์, exXiaoyi Jiang, "Using Soft Case-Based Reasoning in Model Order Selection for Image Segmentation Ensemble", Using Soft Case-Based Reasoning in Model Order Selection for Image Segmentation Ensemble, 12 - 15 มิถุนายน 2012, Yamaguchi city ญี่ปุ่น