การศึกษาอนุกรมวิธานของปลาน้ำจืดในเขตพื้นที่จังหวัดระนอง ภาคใต้ของประเทศไทย

Publish Year International Journal 2
2016 exDr. Wahyu Endra Kusuma, inนายสหัส ราชเมืองขวาง, exDr. Yoshinori Kumazawa, "Molecular phylogeny and historical biogeography of the Indonesian freshwater fish Rasbora lateristriata species complex (Actinopterygii: Cyprinidae): Cryptic species and west-to-east divergences", Molecular Phylogenetic and Evolution , ปีที่ 105, ฉบับที่ 1, ธันวาคม 2016, หน้า 212-223
2014 inนายสหัส ราชเมืองขวาง, inดร.ปรัชญา มุสิกสินธร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exProfessor. Dr. Yoshinori Kumazawa , "Molecular phylogeny and biogeography of air sac catfishes of the Heteropneustes fossilis species complex (Siluriformes: Heteropneustidae)", Molecular Phylogenetics and Evolution, ปีที่ 79, ฉบับที่ 79, ตุลาคม 2014, หน้า 82-91
Publish Year National Journal 1
2018 exนายอมรชัย ล้อทองคำ, inนายสหัส ราชเมืองขวาง, "First record of the cyprinid fish, Garra theunensis Kottelat, 1998 (Cypriniformes: Cyprinidae) from the upper Nan River basin of the Chao Phraya River system, northern Thailand", The Thailand Natural History Museum Journal, ปีที่ 12, ฉบับที่ 1, มิถุนายน 2018, หน้า 19-27
Publish Year International Conference 1
2009 inนายสหัส ราชเมืองขวาง, "Taxonomic review of the southern Asian air sac catfish Heteropneustes fossilis (Siluriformes : Heteropneustidae)", The 42nd annual meeting of the Ichthyological Society of Japan (ISJ), 11 ตุลาคม 2009, Tokyo ญี่ปุ่น