ผลของเอ็นเอเอ 2,4-D แคลเซียม และแมกนีเซียม ต่อปัญหาดอกตูมฝ่อในกล้วยไม้สกุลหวาย