การถ่ายยีนสร้างโปรตีนหุ้มอนุภาคไวรัสใบด่างเข้ากล้วยไม้สกุลหวายเพื่อสร้างความต้านทานโรคโดย RNAi Technology

Publish Year International Conference 1
2014 exU.Petchthai, exP. Du, inดร.พัฒนา ศรีฟ้า ฮุนเนอร์, ศาสตราจารย์, "Small Non-coding RNAs profile of CymMV Naturally Infected Dendrobium sp.", The 2nd International Orchid Symposium IOS2014, 19 - 21 กุมภาพันธ์ 2014, กรุงเทพ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย