การใช้ตัวแบบเฟ้นสุ่มในการหาค่าโวลาติลิตี้ของดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและราคาหุ้นในประเภทต่างๆ