ผลของสารแมกนีเซียมคลอไรด์ต่อกิจกรรมเอ็นไซม์ Phosphoenolenolpyruvate carboxylase การเคลื่อนย้ายอิเลคตรอนบนเมมเบรนของคลอโรพลาสท์ และคุณภาพผลผลิตของข้าวโพด