การศึกษาคุณลักษณะของสเตรปโตมัยสีทสปีชีส์ใหม่ที่แยกจากดินรอบรากมันสำปะหลังเพื่อส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืช