ผลของการใช้สารทดแทนยาปฏิชีวนะต่อสมรรถภาพการผลิต ความเครียดออกซิเดชัน ภาวะการอักเสบ และสุขภาพทางเดินอาหารของไก่เนื้อ