Person Image

  Education

  • Ph.D.(Nutrition), North Carolina State University , U.S.A.
  • วท.ม.(เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย
  • วท.บ.(เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย

  Expertise Cloud

  125 (OH)2 D3ANIMAL PERFORMANCE Breeder ageBroilerBroilerscarcass traitcarcass traitscordycepinCordyceps militarisE. coli.egg productionEgg qualityegg sizeFEEDINGFEEDSgut healthGut histologyINGREDIENTSlayerlaying henoxidative statusoxidative stressPalm kernel mealPELLETINGperformancePIGLETSProbioticProteasepulletsowsuckling pigletxylanaseZinczinc oxideกลีเซอรอลดิบคุณภาพสูงการติดเชื้อการย่อยได้ปรากฎการให้อาหารการอักเสบไก่กระทงไก่ไข่ไก่เนื้อไข่ไก่ความเครียดความเครียดจากปฏิกิริยาออกซิเดชันคุณค่าทางโภชนะคุณภาพไข่คุณภาพซากคุณภาพเนื้อคุณสมบัติทางกายภาพคุณสมบัติทางเคมีคุณสมบัติทางเคมีกายภาพคุณสมบัติทางชีวภาพจุลชีพทางทะเลซิงค์ออกไซด์ถั่วเขียวเปลือกไข่พลังงานใช้ประโยชน์ได้ไฟโตเจนนิกรำข้าวรำถั่วเขียวแร่ธาตุโรคท้องเสียฤทธิ์ทางชีวภาพลูกสุกรลูทีนวัคซีนวัตถุดิบสมรรถภาพการเจริญเติบโตสมรรถภาพการผลิตสมรรถภาพการให้ไข่สมรรถภาพการให้เนื้อสมรรถภาพของสัตว์ ส่วนผสมสุกรสุกรอนุบาลสุขภาพทางเดินอาหารสุนัขสูตรอาหารหน่วยงานรัฐอายุอาหารไก่อาหารไก่เนื้ออาหารผสมสำเร็จรูปอาหารมนุษย์อาหารเม็ดอาหารสัตว์อาหารสุกรอาหารอัดเม็ดอี.โคไล broilerอีโคไลอุจจาระเอนไซม์เอนไซม์ย่อยคาร์โบไฮเดรตที่ไม่ใช่แป้งแอนติบอดีแอลฟา-โมโนลอรินฮีแมกกลูตินินแอนติเจนเฮเทอโรโทรฟิกฺbroiler

  Interest

  Poultry Nutrition, Waste Management

  Administrative Profile


  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
  • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
   • ฟาร์มสัตว์ปีก ภาควิชาสัตวบาล คณะกษตร กำแพงแสน
   • ฟาร์มสัตว์ปีก ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน
   • โรงเรือนไก่ไข่ ศูนย์เรียนรู้วิชาการด้านสัตวศาสตร์ ภาควิชาสัตวบาล
   • โรงเรือนไก่เนื้อทดลอง
   • โรงเรือนสุกรทดลอง
   • ศูนย์เรียนรู้วิชาการด้านสัตวศาสตร์ ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 3 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)
  • ทุนนอก 11 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 8 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ)
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 10 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 8 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)
  • ทุนนอก 52 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 33 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 18 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 48 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 22 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 26 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 12 เรื่อง (เชิงวิชาการ 12 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 1 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 1 เรื่อง)


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Yolk absorption and embryo development of small and large eggs originating from young and old breeder hensNangsuay A., Ruangpanit Y., Meijerhof R., Attamangkune S.2011Poultry Science
  90(11),pp. 2648-2655
  60
  2By-product of tropical vermicelli waste as a novel alternative feedstuff in broiler dietsRungcharoen P., Therdthai N., Dhamvithee P., Attamangkune S., Ruangpanit Y., Ferket P., Amornthewaphat N.2013Asian-Australasian Journal of Animal Sciences
  26(12),pp. 1732-1741
  1
  3Determination of true ileal phosphorus digestibility of maize and soybean meal and true ileal calcium digestibility of soybean meal for broiler chickensTrairatapiwan T., Trairatapiwan T., Ruangpanit Y., Ruangpanit Y., Songserm O., Attamangkune S., Attamangkune S.2019Animal Production Science
  59(4),pp. 681-687
  3
  4Effect of marigold-derived products as pigment source on growth performance, antioxidant activity and liver enzymes of broiler chickensUdchachon S., Pongmanee K., Boonruangrod R., Attamangkune S., Ruangpanit Y.2021Agriculture and Natural Resources
  55(6),pp. 925-934
  0
  5Effect of enzymatic hydrolysate of cottonseed protein supplementation on growth performance and intestinal health of nursery pigs in ThailandTanumtuen W., Attamangkune S., Tang L., Zhang Q., Xiao W.W., Liu S., Ruangpanit Y.2020Tropical Animal Health and Production
  52(1),pp. 425-433
  1
  6Effect of trehalose supplementation on growth performance and intestinal morphology in broiler chickensRuangpanit Y., Matsushita K., Mukai K., Kikusato M.2020Veterinary and Animal Science
  10
  4
  7A comparison of essential oil and organic acid supplementation on the live performance and intestinal morphology of broilers fed a diet containing palm kernel mealPhuengkasem A., Attamangkune S., Ruangpanit Y.2017International Journal of Poultry Science
  16(5),pp. 196-202
  0
  8Effects of palm kernel meal level on live performance and gut morphology of broilersYaophakdee N., Ruangpanit Y., Attamangkune S.2018Agriculture and Natural Resources
  52(1),pp. 75-78
  4
  9True ileal phosphorus digestibility of monocalcium phosphate, monodicalcium phosphate and dicalcium phosphate for broiler chickensTrairatapiwan T., Trairatapiwan T., Ruangpanit Y., Ruangpanit Y., Songserm O., Attamangkune S., Attamangkune S.2018Animal Feed Science and Technology
  241,pp. 1-7
  5
  10Determination of the optimum arginine: Lysine ratio in broiler dietsSirathonpong O., Ruangpanit Y., Songserm O., Koo E., Attamangkune S.2019Animal Production Science
  59(9),pp. 1705-1710
  2
  11Correction to: Effect of enzymatic hydrolysate of cottonseed protein supplementation on growth performance and intestinal health of nursery pigs in Thailand (Tropical Animal Health and Production, (2020), 52, 1, (425-433), 10.1007/s11250-019-02078-8)Tanumtuen W., Attamangkune S., Tang L., Zhang Q., Xiao W., Liu S., Ruangpanit Y.2020Tropical Animal Health and Production
  52(1),pp. 435
  0
  12Krill meal enhances antioxidant levels and N-3 fatty acid content of egg yolk from laying hens fed a low-pigment dietPrommetta K., Attamangkune S., Attamangkune S., Ruangpanit Y., Ruangpanit Y.2020Journal of Poultry Science
  57(3),pp. 192-199
  1
  13Energy utilization and heat production of embryos from eggs originating from young and old broiler breeder flocksNangsuay A., Meijerhof R., Ruangpanit Y., Kemp B., van den Brand H.2013Poultry Science
  92(2),pp. 474-482
  33