การประเมินค่าฝุ่นละอองจากเครื่องจักรหนักงานก่อสร้าง เพื่อพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน