การพัฒนาทรัพยากรใหม่ทางด้านจีโนมิกส์และการค้นหายีนสำหรับการปรับปรุงพันธุ์ถั่วเขียวผิวมัน ถั่วเขียวผิวดำ และถั่วฝักยาว เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของโลก (ทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นกลาง เริ่มปี 2565)