การผลิตสารสกัดจากเครื่องเทศและสมุนไพร 20 ชนิด (ระยะที่ 2)