ไพรเมตและการเป็นสัตว์ทดลองเพื่อศึกษาการติดเชื้อ SARS-CoV2 และการพัฒนาวัคซีนโควิด-19

Publish Year International Journal 2
2022 inดร.ครศร ศรีกุลนาถ, รองศาสตราจารย์, exSyed Farhan Ahmad, exThitipong Panthum, exSuchinda Malaivijitnond, "Importance of Thai macaque bioresources for biological research and human health", Journal of Medical Primatology , ปีที่ 51, ฉบับที่ 1, กุมภาพันธ์ 2022, หน้า 62-72
2021 inดร.ครศร ศรีกุลนาถ, รองศาสตราจารย์, exSyed Farhan Ahmad, exWorapong Singchat, exฐิติพงศ์ พันทุม, "Why Do Some Vertebrates Have Microchromosomes?", Cells, ปีที่ 10, ฉบับที่ 9, กันยายน 2021, หน้า 218