การพัฒนาสูตรยางคอมปาวด์จากยางธรรมชาติสำหรับทำแผ่นยางปูพื้นด้วยวิธีออกแบบการทดลองและโครงข่ายประสาทเทียม