การศึกษาระดับความยึดมั่นผูกพันของพนักงานในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19