การพัฒนาระบบการเดินรถไฟฟ้ารางเบาและรางเดี่ยวโดยการประยุกต์ใช้แบบจำลองสภาพการจราจรในเขตเทศบาลแหลมฉบัง และพื้นที่ใกล้เคียง