การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสารสกัดสมุนไพรกำจัดแมลงศัตรูพืชในระบบเกษตรอินทรีย์

Publish Year National Journal 1
2021 inนายวิชัย สรพงษ์ไพศาล, inดร.ปภพ สินชยกุล, รองศาสตราจารย์, exอารยา บุญศักดิ์, exวณิชญา ฉิมนาค, "ผลของสารสกัดจากพืชบางชนิดต่อหนอนกระทู้ผัก", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตรและการจัดการ, ปีที่ 4, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2021, หน้า 29-38