การใช้สารสกัดพืชและยีสต์ในกุ้งขาว

Publish Year International Conference 2
2022 exAnawat Keeratethaweesuk , inดร.ศุภวิทย์ ไตรวุฒานนท์, อาจารย์, exSRINOY CHUMKAM , inดร.อรพินท์ จินตสถาพร, รองศาสตราจารย์, "NITROGEN AND PHOSPHORUS WASTE LOADING FROM RED TILAPIA CAGE CULTURE IN THAILAND", The 9th International Conference on Fisheries and Aquaculture (ICFA 2022), 25 - 26 สิงหาคม 2022, Jarkata สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
2022 exSuttipong Watcharin , inดร.ศุภวิทย์ ไตรวุฒานนท์, อาจารย์, exSRINOY CHUMKAM , inดร.อรพินท์ จินตสถาพร, รองศาสตราจารย์, "In vitro digestibility of pacific white shrimp (litopenaeus vannamei) diets supplemental the mixture of herb extract", The 9th International Conference on Fisheries and Aquaculture (ICFA 2022), 25 - 26 สิงหาคม 2022, Jarkata สาธารณรัฐอินโดนีเซีย