การจัดการทรัพยากรพืชและนิเวศวิทยาของพืชวงศ์บุกบอนในอุทยานแห่งชาติถ้ำปลา-น้ำตกผาเสื่อและอุทยานแห่งชาติน้ำตกแม่สุรินทร์จังหวัดแม่ฮ่องสอน

Publish Year International Conference 1
2021 exKridsada Kaewbut, exKiatisak Wangwon, exDokrak Marod, exYongyut Trisurat, inนางอรพรรณ ศังขจันทรานนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Diversity of Araceae in Tham Pla-Namtok Pha Suea National Park, Mae Hong Son Province, Northern Thailand", Online ISSAAS International Congress and General Meeting 2021, 4 - 5 พฤศจิกายน 2021, กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย