การพัฒนาเทคนิคการเพาะเลี้ยงเซลล์เพื่อเพิ่มจำนวนเชื้อไวรัสทิลาเปียเลคสำหรับผลิตวัคซีน