การศึกษาตัวชี้วัดประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจที่เหมาะสมสำหรับการประเมินความยั่งยืนของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจไทย

Publish Year National Conference 1
2020 inดร.วิกานดา วราห์บัณฑูรวิทย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exWitchakorn Sittipong, exVongsakorn Chandatana, exNanthanat Angsubhakorn, "Life Cycle Sustainability Assessment: A Case Study of Public Bus in Bangkok, Thailand", The 29th Thai Institute of Chemical Engineering and Applied Chemistry conference (TIChE2020), 1 - 2 มิถุนายน 2020, กรุงเทพ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย