ปัจจัยกำหนดการให้สินบนของธุรกิจในประเทศไทย

Publish Year International Conference 1
2021 inดร.ศิวพงศ์ ธีรอำพน, รองศาสตราจารย์, inดร.ปิยะพรรณ ช่างวัฒนชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Bribery and Firm Characteristics in Thailand", SIBR 2021 (Osaka) Conference on Interdisciplinary Business and Economics Research, 1 กรกฎาคม 2021, Osaka ญี่ปุ่น