การศึกษาความคงตัวของสารให้ประโยชน์เชิงหน้าที่ในอนุภาคไขมันแข็ง: กรณีศึกษาสารแคโรทีนอยด์จากฟักข้าวในผลิตภัณฑ์เวชสำอางลิปบาล์ม

Publish Year International Journal 1
2022 exSuthicha Chinnabutr , inดร.มนต์ทิพย์ ช่ำชอง, รองศาสตราจารย์, "Characterizing the rheological properties of ethylcellulose-beeswax oleogel to enhance carotenoids stability", Bioactive Carbohydrates and Dietary Fibre, ปีที่ 28, ฉบับที่ 0, พฤศจิกายน 2022, หน้า 100338-1-7