การสร้างจุดเด่นในภาพของเทคโนโลยีการบำบัดน้ำเสียเพื่อการเรียนรู้การบำบัดน้ำเสียชุมชนโดยกระบวนการธรรมชาติช่วยธรรมชาติ

Publish Year International Conference 1
2019 exชนิดา รัสมีจินดาวงค์, inดร.สตรีไทย พุ่มไม้, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.นฤชิต ดำปิน, อาจารย์, "Application of Photography Techniques to enhance Knowledge of Mangrove Forest Ecosystem", The 10th World Environmental Education Congress, 3-7 November 2019, BITEC, Bangkok, Thailand, 3 - 7 พฤศจิกายน 2019, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย