ผลของน้ำมันฟักข้าวต่อสารออกฤทธิ์เชิงหน้าที่และคุณภาพทางเคมีของผลิตภัณฑ์เวชสำอางที่ทำจากน้ำมันมะพร้าว fractionated virgin oil

Publish Year National Conference 1
2020 inดร.มนต์ทิพย์ ช่ำชอง, รองศาสตราจารย์, exณัฐมล ศิลาชัย, exนิตยา สูญสิ้นภัย , exนนทกาญจน์ แซ่เฉ่า, exไอลดา ผลอินทร, "ผลของกระบวนการแยกส่วนกรดไขมันที่มีต่อคุณภาพของน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นสำหรับผลิตภัณฑ์เวชสำอาง", การประชุมวิชาการวิศวกรรมอาหารแห่ง ชาติครั้งที่ 6 ประจำปี 2563 วันที่ 6 มีนาคม 2563 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จ.นครปฐม, 6 มีนาคม 2020, นครปฐม ประเทศไทย