ปัจจัยกำหนดความสำเร็จของชุมชนอนุรักษ์นกเงือกเทือกเขาบูโด: บทเรียนและทิศทางการขยายผลในประเทศไทย

Publish Year International Journal 1
2024 inดร.จิราภรณ์ เทียมพันธ์พงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนูรีฮัน ดะอุลี, exปรีดา เทียนส่งรัศมี, inดร.นภวรรณ ฐานะกาญจน์ พงษ์เขียว, รองศาสตราจารย์, exพิไล พูลสวัสดิ์, "Social determinants of success of community-based hornbill conservation in Thailand", Global Ecology and Conservation, ปีที่ 51, ฉบับที่ -, มิถุนายน 2024, หน้า e02883
Publish Year International Conference 2
2023 inดร.จิราภรณ์ เทียมพันธ์พงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.นภวรรณ ฐานะกาญจน์ พงษ์เขียว, รองศาสตราจารย์, exปรีดา เทียนส่งรัศมี, exนูรีฮัน ดุอูลิ, "Success of Community-Based Hornbill Conservation at Budo Mountain from Human Perspectives", Pathways 2023: Human Dimensions of Wildlife Conference & Training Program, 2 มิถุนายน 2023, Fort Collins โคโลราโด สหรัฐอเมริกา
2023 inดร.จิราภรณ์ เทียมพันธ์พงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนูรีฮัน ดะอูลี, exปรีดา เทียนส่งรัศมี, exพิไล พูลสวัสดิ์, inดร.นภวรรณ ฐานะกาญจน์ พงษ์เขียว, รองศาสตราจารย์, "Some human dimensions and success factors of community-based hornbill conservation at Budo Mountain, Thailand", The 8th International Hornbill Conference, 24 พฤษภาคม 2023, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย