การดำเนินการระบบน้ำก่ำโดยประชาชนและเครือข่ายสรรพสิ่ง

Publish Year International Conference 1
2023 inนายทศพล จตุระบุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.กอบเกียรติ ผ่องพุฒิ, รองศาสตราจารย์, exรศ.ดร.ธนพร สุปริยศิลป์, exดร.จงกล จงวิไลเกษม, "Physically-distributed hydrological model for the poorly gauged basin of Nong Han Lake", The 4th International Conference on Informatics, Agriculture, Management, Business administration, Engineering, Science and Technology , 24 - 26 พฤษภาคม 2023, อำเภอปะทิว ชุมพร ประเทศไทย