Person Image

  Education

  • วศ.บ.(ชลประทาน), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2526
  • วศ.ม.(ชลประทาน), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2528
  • Ph.D.(Biological and Irrigation Enginerring), Utah State University, สหรัฐอเมริกา, 2537

  Expertise Cloud

  3.1 ภาษาไทย : การเตือนภัย ภาษาอังกฤษ : warning 3.2 ภาษาไทย : ดินถล่ม ภาษาอังกฤษ : landslide 3.3 ภาษาไทย : อุทกภัย ภาษาอังกฤษ : flood 3.4 ภาษาไทย : การมีส่วนร่วมของชุมชน ภาษาอังกฤษ : public participation 3.5 ภาษาไทย : เครือข่ายชุมชน ภาษาอังกฤษ : people networkclimate changeClimate VariabilitycoefficientCo-KrigingConservation and Restoration of Watershed AreasContingent Valuation MethodCrop CoefficientCrop evapotranspirationCrop YieldCropping Pattern PlanningCropscultivationCurve numberDatabase SystemDecision Support SystemDecision Support System (DSS)digital elevation modelDischargeDisturbed forestsdomestic wasteDomestic wastewaterDrought indexdry seasonEastern RegionEffects of Land Use Change environmental changeEnvironmental sustainabilityEvapotranspirationExpansionField level water managementFixed-price feed-in tariffFlash FloodFloodFlood and water quality managementFlood CharacteristicsFlood riskFlood risk assessmentfloodingFluid MechanicsForestryGeographic Information Systemgeomorphological responseGroundwaterHEC-RASHEC-RAS modelHuai Mai Teng ReservoirHuai Sam Mo BasinHydraulic hydrodynamic modelHydrologic balanceHydrologic cycleHydrologic Modelhydrological evaluationhydrological impacthydrological modelHydrological modelingHydrologyHydropowerInitial abstractionIntegrated Adaptation StrategiesInternational tradeInternet of thingIQQM Modelirrigation requirementJoint water managementKriging interpolationLand useLand use changeLandsat 7MODISMulti-criteriaNRCS-CN modelReforestationRenewable energyreservoirspatial and temporal reference evapotranspirationStream flowSWATSWAT ModelTRMMUpper Nan river basinVariogram Modelwater allocationWater balanceการจัดการน้ำการจัดการน้ำร่วมกันการมีส่วนร่วมการมีส่วนร่วมของประชาชนความเต็มใจจ่ายความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศบัญชีน้ำแบบจำลอง NRCS-CNแบบจำลองด้านอุทกพลศาสตร์แบบจำลองด้านอุทกวิทยาภาคตะวันออกแม่น้ำโขงสายประธานระบบฐานข้อมูลลุ่มน้ำปิงตอนบนสมดุลน้ำ

  Interest

  Water Resources Development, Fluid Mechanics, Hydraulic , Water Resources Management and Policy, Basic research

  Administrative Profile


   Resource

   • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
   • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

   งานวิจัยในรอบ 5 ปี

   Project

   งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
   • ทุนใน 6 โครงการ (ที่ปรึกษาโครงการ 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ)
   • ทุนนอก 0 โครงการ
   งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
   • ทุนใน 6 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)
   • ทุนนอก 20 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 16 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 4 โครงการ)

   แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

   Output

   • บทความ 73 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 37 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 36 เรื่อง)

   แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

   Outcome

   • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 2 เรื่อง (เชิงวิชาการ 2 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

   รางวัลที่ได้รับ

   Award

   • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)


   Scopus h-index

   #Document titleAuthorsYearSourceCited by
   1Hydropower development priority using MCDM methodSupriyasilp T., Pongput K., Boonyasirikul T.2009Energy Policy
   37(5),pp. 1866-1875
   59
   2A comparative performance analysis of three standardized climatic drought indices in the Chi River basin, ThailandHomdee T., Pongput K., Kanae S.2016Agriculture and Natural Resources
   50(3),pp. 211-219
   48
   3The effect of reforestation on stream flow in Upper Nan river basin using Soil and Water Assessment Tool (SWAT) modelWangpimool W., Pongput K., Sukvibool C., Sombatpanit S., Gassman P.2013International Soil and Water Conservation Research
   1(2),pp. 53-63
   19
   4The impact of para rubber expansion on streamflow and otherwater balance components of the Nam Loei River Basin, ThailandWangpimool W., Pongput K., Tangtham N., Prachansri S., Gassman P.W.2017Water (Switzerland)
   9(1)
   12
   5Hydrologic evaluation and effect of climate change on the at Samat watershed, Northeastern Region, ThailandGraiprab P., Pongput K., Tangtham N., Gassman P.2010International Agricultural Engineering Journal
   19(2),pp. 12-22
   10
   6Comparison and calibration of canal gate automation algorithmsPongput K., Merkley G.1997Journal of Irrigation and Drainage Engineering
   123(3),pp. 222-225
   8
   7A challenge of incentive for small hydropower commercial investment in ThailandSupriyasilp T., Pinitjitsamut M., Pongput K., Wanaset A., Boonyanupong S., Rakthai S., Boonyasirikul T.2017Renewable Energy
   111,pp. 861-869
   6
   8HDPE pipeline length for conditioning anaerobic process to decrease BOD in municipal wastewaterJinjaruk T., Jinjaruk T., Chunkao K., Pongput K., Choeihom C., Pattamapitoon T., Pattamapitoon T., Wararam W., Wararam W., Thaipakdee S., Srichomphu M., Maskulrath P.2018EnvironmentAsia
   11(1),pp. 31-44
   5
   9Evaluation of spatial and temporal reference evapotranspiration in the Chao Phraya River Basin, ThailandKosa P., Pongput K.2007ScienceAsia
   33(2),pp. 245-252
   3
   10Estimation of spatial and temporal reference evapotranspiration in the Chao Phraya River BasinKosa P., Pongput K.2006Kasetsart Journal - Natural Science
   40(4),pp. 1010-1019
   1
   11Enhanced Water Management for Muang Fai Irrigation Systems through Remote Sensing and SWOT AnalysisSupriyasilp T., Pongput K., Boonyanupong S., Suwanlertcharoen T.2021Water Resources Management
   35(1),pp. 263-277
   1
   12Development of dynamic flash flood hazard index (DFFHI) in Wang River Basin, ThailandChantip S., Marjang N., Pongput K.202022nd Congress of the International Association for Hydro-Environment Engineering and Research-Asia Pacific Division, IAHR-APD 2020: "Creating Resilience to Water-Related Challenges"
   0
   13El Niño-Southern Oscillation and rainfall characteristics in Northern Thailand: implications for adaptation in rainfed farmsSupriyasilp T., Pongput K.2021Regional Environmental Change
   21(4)
   0
   14Water balance model as a tool for building participation and joint water use promotion at the river basin level*Supriyasilp T., Pongput K.2021Irrigation and Drainage
   70(2),pp. 254-268
   0
   15Riverbank change detection and impact of water level rise along Mekong river in Nong Khai province of northeast Thailand using geo-informatics approachSuwanlertcharoen T., Pongput K.2017International Journal of Geoinformatics
   13(1),pp. 49-58
   0
   16Spatial and temporal distribution of irrigation requirements in the Chao Phraya River Basin, ThailandKosa P., Pongput K., Nontananandh S., Khobklag P.2008Kasetsart Journal - Natural Science
   42(4),pp. 758-766
   0
   17Water Allocation from Kaeng Krachan Reservoir for Environmental SustainabilityRakthai S., Piputsitee C., Pongput K.2011Contemporary Ob/Gyn
   56(12),pp. 243-251
   0
   18Water balance using modis satellite dataKosa P., Pongput K.2010Advances in Geosciences: Volume 17: Hydrological Science (HS)
   ,pp. 153-164
   0