จากสตอรี่: นวัตกรรมเรื่องเล่าสู่การสร้างสรรค์คุณค่าผลิตภัณฑ์จากต้นจาก

Publish Year International Journal 1
2020 inดร.กังสดาล เชาว์วัฒนกุล, รองศาสตราจารย์, "Innovative from the Tale to Product Value Creation of Nypa Palms", Test Engineering and Management Journal, ปีที่ 83, ฉบับที่ 4, กรกฎาคม - สิงหาคม 2020, หน้า 1565-1573