โครงการจัดตั้งแปลงศึกษานิเวศป่าไม้ขนาดใหญ่บริเวณคอคอดกระในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าคลองนาคา

Publish Year National Journal 1
2020 inดร.วิชาญ เอียดทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Diospyros subrhomboidea King & Gamble (Ebenaceae): A Newly Recorded Species from Peninsular Thailand", The Thailand Natural History Museum Journal, ปีที่ 14, ฉบับที่ 2, ธันวาคม 2020, หน้า 127-129