การปรับปรุงพันธุ์ข้าวโพดหวานและข้าวโพดฝักอ่อนสำหรับตลาดฝักสดและอุตสาหกรรมแปรรูป

Publish Year International Conference 3
2009 inดร.โชคชัย เอกทัศนาวรรณ, exSujin Jenweerawat, exPaisan Laosuwan, exArnel R. Hallauer, "Potential lines and hybrids developed from modified reciprocal recurrent selection in maize", The 1st International Conference on Corn and Sorghum Research and the 34th National Corn and Sorghum Research Conference, 8 - 10 เมษายน 2009, พัทยา ชลบุรี ประเทศไทย
2009 inดร.โชคชัย เอกทัศนาวรรณ, inนางชไมพร เอกทัศนาวรรณ(กิตติธรรมกูล), inนายนพพงศ์ จุลจอหอ, "Overview of sweet corn breeding at Kasetsart University", The 1st International Conference on Corn and Sorghum Research and the 34th National Corn and Sorghum Research Conference, 8 - 10 เมษายน 2009, พัทยา ชลบุรี ประเทศไทย
2009 inดร.โชคชัย เอกทัศนาวรรณ, inนางชไมพร เอกทัศนาวรรณ(กิตติธรรมกูล), "Sweet corn breeding at Kasetsart University ", The Forum on Guangdong-ASEAN Cooperation and Development in Agri-Science and Technology & Development and Cooperation for Biomass Energy Crops Industrialization in APEC, 5 - 8 มีนาคม 2009, Guangdong สาธารณรัฐประชาชนจีน