การพัฒนาวิธีการและสูตรอาหารเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อสำหรับคัพภะมะพร้าวกะทิเพื่อสร้างมะพร้าวกะทิล้วนอย่างรวดเร็วเพื่อรองรับอุตสาหกรรมการแปรรูป