การเปลี่ยนแปลงของชั้นเยื่อบุผิวในลำไส้เล็กและการตอบสนองของภูมิคุ้มกันในลูกสุกรระยะดูดนมที่ติดเชื้อไวรัสโรคท้องร่วงติดต่อในสุกร