การผลิตโยเกิร์ตสาหร่ายไก, Cladophora glomerata

Publish Year National Conference 1
2018 inดร.กังสดาลย์ บุญปราบ, รองศาสตราจารย์, exSiripan Kerdsut, exPichaiwat Chanalardpaisarn, exSasithon Khunthong , "VALUE ADDED OF EDIBLE ALGAE, Cladophora glomerata (SARAI-KAI) FOR FIBER AND PROTEIN SOURCE OF YOGURT PRODUCT", การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 44 (วทท 44),29-31 ตุลาคม 2561, Bangkok International Trade & Exhibition Centre (BITEC),กรุงเทพฯ[The 44th Congress on Science and Technology of Thailand (STT 44),October 29th – 31st, 2018 October 29th – 31st, 2018 Bangkok International Trade & Exhibition Centre (BITEC), Bangkok, Thailand, Bangkok, Thailand], 29 - 31 ตุลาคม 2018, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย