การศึกษาและจัดทำคู่มือแนวทางการก่อสร้างสถานีจ่ายน้ำมัน

Publish Year International Journal 1
2020 exJatupol Siripongvakin, inดร.นที อธิกคุณากร, รองศาสตราจารย์, "Infrastructure Project Investment Decision Timing Using a Real Options Analysis Framework with Rainbow Option", ASCE-ASME Journal of Risk and Uncertainty in Engineering Systems, Part A: Civil Engineering, ปีที่ 6, ฉบับที่ 3, กันยายน 2020, หน้า 1-12
Publish Year International Conference 1
2019 exนายจตุพล ศิริพงษ์เวคิน, inดร.นที อธิกคุณากร, รองศาสตราจารย์, inดร.ชารินี ลิ้มสวัสดิ์, รองศาสตราจารย์, "A Real Options Analysis (ROA) Framework for Resilient Gas Station Projects", Civil Engineering Conference in the Asian Region (CECAR8), 16 - 19 เมษายน 2019, Tokyo ญี่ปุ่น