การพัฒนาผลิตภัณฑ์ลูกเดือยพอดีคำ

  • บริษัท ไทยแปซิฟิค อุตสาหกรรมอาหาร จำกัด

  • โครงการเดี่ยว

  • 2560

  • inนางสาวอภิญญา จุฑางกูร

  • inนางสาวอภิญญา จุฑางกูร

  • โครงการวิจัยสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี