การตรวจสอบคุณภาพของผลมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองแบบไม่ทำลายโดยใช้ไดอิเล็กทริกเซ็นเซอร์