การปรับปรุงคุณสมบัติเชิงหน้าที่ของโปรตีนมะพร้าวที่ได้จากกระบวนการผลิตน้ำมันมะพร้าว

Publish Year International Journal 1
2023 exKanokwan Kaewmungkun, inดร.กนกรัตน์ ลิมปิโสภณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Characteristics of coconut protein-enriched lipid and the effects of pH, NaCl, and xanthan gum on its dispersibility", Journal of the Saudi Society of Agricultural Sciences, ปีที่ 22, ฉบับที่ 6, กันยายน 2023, หน้า 351-360
Publish Year International Conference 1
2018 inดร.กนกรัตน์ ลิมปิโสภณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exKanokwan Kaewmungkun, "Improved dispersibility of coconut protein powder in an aqueous solution system", 5th International ISEKI_Food Conference 2018, 2 - 5 กรกฎาคม 2018, สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี