โครงการจัดตั้งแปลงศึกษานิเวศป่าไม้ถาวรขนาดใหญ่ บริเวณคอคอดกระ จังหวัดระนอง

Publish Year National Conference 1
2018 inดร.วิชาญ เอียดทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exกิตติกา คงกล่อม, inนายกุศล ตั้งใจพิทักษ์, "ลักษณกลุ่มเซลล์ผิวใบของพืชวงศ์มะม่วง (Anacardiaceae) บางสกุลในประเทศไทย", การประชุมการป่าไม้ประจำปี 2561 การปฏิรูปป่าไม้แห่งชาติ, 24 สิงหาคม 2018, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย