การจัดสร้างตู้อบลมร้อนแบบ Hybrid Solar Dryer

  • บริษัท อารยโชดทรัพย์ จำกัด

  • โครงการเดี่ยว

  • 2559 (2559-2560)

  • inนายกฤษณะ เต็มตระกูล

  • inนายกฤษณะ เต็มตระกูล

  • โครงการวิจัยสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี