การจัดสมดุลสายการผลิตการเย็บผ้าหุ้มเบาะรถยนต์ กรณีศึกษา โรงงานผลิตเบาะรถยนต์

Publish Year National Conference 1
2017 inดร.ประภาพรรณ เกษราพงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exณริสสา เนื้ออ่อน , exนัดดาพร สัมฤทธิ์, "การจัดสมดุลสายการผลิตการเย็บผ้าหุ้มเบาะรถยนต์ กรณีศึกษา โรงงานผลิตเบาะรถยนต์", การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจำปี พ.ศ. 2560, 12 - 15 กรกฎาคม 2017, เมือง เชียงใหม่ ประเทศไทย