การพัฒนาสูตรและกระบวนการผลิตขนมเปี๊ยะกุหลาบเพื่อยืดอายุการเก็บรักษา