การเตรียมความพร้อมเมล็ดเพื่อส่งเสริมคุณภาพเมล็ดพันธุ์และคุณภาพมอลต์สำหรับการใช้ประโยชน์ข้าวบาร์เลย์ในเชิงอุตสาหกรรม