การศึกษาเปรียบเทียบการทำงานของพรวนจอบหมุนและพรวนแนวดิ่ง

Publish Year International Journal 1
2018 inดร.ประเทือง อุษาบริสุทธิ์, รองศาสตราจารย์, "Progress in Mechanization of Sugarcane Farms in Thailand", SUGAR TECH, ปีที่ 20, ฉบับที่ 2, เมษายน 2018, หน้า 116-121
Publish Year International Conference 1
2017 exWatcharachan Sukcharoenvipharat, inดร.ประเทือง อุษาบริสุทธิ์, รองศาสตราจารย์, exSirisak Choedkiatphon, "Comparative Study on Soil Tillage Using RotaryTiller and Power Harrow", ICFAE 2017: 19th International Conference on Food and Agricultural Engineering, 23 - 24 ตุลาคม 2017, บาหลี สาธารณรัฐอินโดนีเซีย