พื้นที่การเรียนรู้: การศึกษาตนเองผ่านกาเล่าเรื่องแบบสืบเสาะเพื่อการพัฒนาวิชาชีพปฐมวัยในบริบทมิซูรีบนฐานสตีมศึกษา