การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรณีและอัญมณี อำเภอเด่นชัย-วังชิ้น จังหวัดแพร่

Publish Year International Conference 2
2018 exVimoltip SINGTUEN, inดร.กฤษณ์ วันอินทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "An Assessment of the Potential Island for Geotourism Value in Ko Kham Undersea Park, Chonburi, Gulf of Thailand", Regional Geoheritage Conference 2018 “Geoheritage for People”, 2 - 4 เมษายน 2018, ขอนแก่น อื่นๆ ประเทศไทย
2017 inดร.กฤษณ์ วันอินทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exMukda Singtuen, "Geotourism and Sustainable Development Perspectives of the Khao Phra Wihan National Park on the Southern Edge of the Khorat Plateau, Thailand", 8th International Conference on Environment, Agriculture, Biology and Natural Sciences (EABNS 2017), 25 - 26 ธันวาคม 2017, Bangkok อื่นๆ ประเทศไทย
Publish Year National Conference 4
2016 exKanokporn Jewsakul, inดร.สมฤดี สักการเวช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.กฤษณ์ วันอินทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "GEOTOURISM IN DEN CHAI AND WANG CHIN DISTRICTS,PHRAE PROVINCE, NORTHERN THAILAND", The 42nd Congress on Science and Technology of Thailand (STT42), 30 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม 2016, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2016 inดร.กฤษณ์ วันอินทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "GEM-GEOTOURISM DEVELOPMENT OF THE FRONTIER SUSTAINABLE TOURISM IN THAILAND", The 42nd Congress on Science and Technology of Thailand (STT42), 30 พฤศจิกายน 2016, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2016 exJidapa Mogmued, exNatthapong Monarumit, inดร.กฤษณ์ วันอินทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สมฤดี สักการเวช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "CHARACTERIZATION OF BLUE SAPPHIRES FROM BAN BO KAEW AND BAN NA POON DEPOSITS, PHRAE PROVINCE, THAILAND", The 42nd Congress on Science and Technology of Thailand (STT42), 30 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม 2016, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2016 exNopsapon Boonrawd, exNatthapong Monarumit, inดร.กฤษณ์ วันอินทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สมฤดี สักการเวช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "THE INTERNAL FEATURES OF TRAPICHE SAPPHIRES FROM PHRAE PROVINCE, THAILAND", The 42nd Congress on Science and Technology of Thailand (STT42), 30 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม 2016, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย